Als ondergrond dient er bij voorkeur een vlakke en harde fundering te liggen. Een houten/stenen terras, klinkers of beton volstaat. Grind kan ook, maar dit valt te bekijken wat er onder de grind ligt. Onze kasten plaatsen wij telkens volledig waterpas met de nodige vulplaatjes. Indien er een zachte ondergrond is, zoals gras of zand, dan kan u ofwel zelf een vlakke funderingsbeton laten aanleggen door een eigen aannemer, of door ons een paalfundering laten voorzien dmv kunststof palen die in de grond worden geslagen.